Internship / Training USA

Informacije o programu stručnog usavršavanja

Internship/Training USA program stručne prakse za cilj ima omogućiti mladima usavršavanje kroz praktičan rad u američkim tvrtkama i organizacijama u trajanju do 18 mjeseci. Internship program je program stručnog usavršavanja koji omogućava daljnje napredovanje u karijeri. Sudjelovanjem ćete steći neprocjenjivo praktično znanje u svojoj struci i dobiti jedinstvenu priliku da premostite raskorak između formalnog obrazovanja i praktičnog radnog iskustva na najkompetitivnijem radnom tržištu na svijetu.

Program se realizira isključivo iz područja za koje je vezana vaša struka. Pored osnovnog cilja, ovaj program pruža mogućnost mladima upoznavanje američke kulture i načina poslovanja, što je od velikog značaja za buduću karijeru. Internship Program tj. program stručnog usavršavanja, se organizira u suradnji s vodećim akreditiranim organizacijama i institucijama (sponzorima programa) u SAD.

Internship i Training

Postoje dva programa stručnog usavršavanja – Internship i Training.

Internship program

Program stručnog usavršavanja – Internship, traje do 12 mjeseci i na njemu mogu sudjelovati:

 • Studenti koji su pri kraju studija (apsolventi) ili
 • Studenti koji su tek završili fakultet (12 mjeseci od diplomiranja)
Training program

Training program traje i do 18 mjeseci i na njemu mogu sudjelovati:

 • Osobe koje su diplomirale prije više od 12 mjeseci i imaju minimum 1 godinu iskustva u struci, ili
 • Osobe koje imaju završenu barem srednju školu i minimum 5 godina radnog iskustva u struci u kojoj se žele usavršiti
Experience nudi Full Arrange program stručnog usavršavanja u područjima:
 • Hotelijerstva i turizma (Hospitality)
 • Gastronomije (Gastronomy, food and beverage)

Procesi i procedure Internship programa u SAD

Nakon što se utvrdi da prijavljeni zadovoljava osnovne kriterije programa, kreće se u proces prijavljivanja gdje se, uz našu pomoć, prvo kreira profesionalni CV i priprema se za prvi intervju s organizacijom u SAD.

1. Korak – intervju sa organizacijom–sponzorom programa

U ovom koraku, prijavljeni obavlja Skype intervju s organizacijom koja zastupa program u SAD. Nakon intervjua i međusobnog upoznavanja, prijavljeni dobiva informaciju je li intervju bio uspješan i ubrzo nakon toga dobiva prve konkretne ponude u kojoj firmi/hotelu bi mogao/mogla odraditi program. Dobivena ponuda sadrži sljedeće informacije:

 • naziv hotela / restorana i osnovne informacije o njemu
 • pozicije za koje će se prijavljeni obučavati
 • satnicu/stipendiju koju će primati po satu rada
 • uvjete i cijene smještaja
 • datume sudjelovanja i trajanja programa
 • detaljan plan programa stručnog usavršavanja

Ako se prijavljenom svidi ponuđena praksa, zakazuje se intervju s poslodavcem.

2. Korak – intervju sa poslodavcem

Za ovaj intervju preporučujemo ozbiljno pripremanje, pri čemu možete računati na našu stopostotnu podršku i konkretne savjete, jer je u pitanju ključni korak u ovom programu. Intervju se obavlja putem Skype-a. Ako prijavljeni prođe uspješno i ovaj korak, sve je spremno za podnošenje zahtjeva za vizu.

3. Korak – viziranje i papirologija

Nakon dobivene ponude za internship, sudionik programa je potpisuje, obavezujući se da će ispuniti uvjete ponude i uvjete programa. Zatim plaća program, osiguranje i ostale vezane takse, nakon čega zakazujemo intervju u američkom konzulatu. Agencija priprema dokumentaciju i samog sudionika za intervju za vizu. Nakon dobivene vize, kupuje se avio-karta i sudionik se priprema za polazak na program.

4. Korak – početak programa

Sudionik dolazi u Ameriku kod svog poslodavca i započinje svoju praksu prema unaprijed utvrđenom planu programa. Program prakse se sastoji iz najmanje tri faze od kojih svaka ima za cilj osposobljavanje sudionika za određeni sektor djelatnosti. Svaka faza programa mora biti detaljno opisana u planu programa, gdje je definirano koja osoba je zadužena za nadzor i obuku, koje dužnosti će se obavljati i koja je svrha te faze. Tijekom trajanja cijelog programa, napredovanje sudionika prati i organizacija – sponzor koji je organizirao program.

5. Korak – završetak programa

Nakon uspješno obavljenih svih faza programa i završene evaluacije, sudionika dobiva certifikat o uspješno završenom stručnom usavršavanju u SAD. Također, nakon završenog programa, sudionik ima pravo na dodatnih 30 dana turističkog boravka, što je izuzetna prilika da se obiđu neke od popularnih destinacija i upozna kulturno bogatstvo SAD.