Uvod

Experience d.o.o. (“Tvrtka”) poštuje i želi zaštititi Vašu privatnost poštujući ovu politiku.

U sklopu ove politike su navedene informacije koje možemo dobiti od Vas, ili Vi možete pružiti ove informacije prilikom posjete stranici www.experienceusa.hr („stranica“), kao i našu praksu prikupljanja, korištenja, održavanja, zaštite i objavljivanja tih informacija.

Navedena politika se odnosi na informacije koje prikupljamo:

 • Putem ove stranice
 • Na portalu za razvoj karijere
 • Putem e-maila, sms-a i drugih elektronskih poruka koje razmjenjujete putem ove stranice
 • Putem aplikacija za mobilni telefon i stolno računalo koje možete preuzeti na ovoj stranici, koji omogućavaju namjensku interakciju bez pretraživača između vas i ove stranice
 • Kada koristite naše aplikacije ili pregledavate naše reklame na stranici trećih osoba ili koristite njihove usluge, kada te aplikacije ili reklame sadrže linkove za ovu politiku.

 

Politika se ne primenjuje na informacije koje su prikupljene:

 • bez pristupa internetu ili drugim putem, uključujući i stranice kojima upravlja treća osoba; ili
 • od strane treće osobe, uključujući i aplikacije ili sadržaj (kao i reklame) koje mogu imati poveznicu s ovom stranicom.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove informacije kako biste razumjeli našu politiku i praksu koja se odnosi na Vaše informacije i načine na koje ćemo ih koristiti. Ako niste suglasni s našim politikama i praksama, odlučili ste ne koristiti našu stranicu. Pristupanjem ili korištenjem ove stranice, suglasni ste s ovom Politikom privatnosti. Navedena politika se povremeno može mijenjati. Ako nastavite koristiti ovu stranicu nakon unesenih promjena smatra se da prihvaćate promjene, pa Vas molimo da povremeno provjerite je li politika ažurirana.

Informacije koje prikupljamo o Vama i način na koji ih prikupljamo.

Mi prikupljamo nekoliko vrsta informacija od korisnika naše stranice, uključujući i podatke:

 • potrebne za osobnu identifikaciju, kao što su ime, poštanska adresa, e-mail adresa, državljanstvo, identifikacija imovine ili telefonski broj („Osobni podaci“);
 • koji se odnose na Vas, ali Vas ne identificiraju kao pojedinca; i/ilii
 • o Vašoj povezanosti na internet, opremi koju koristite za pristupanje našoj stranici i detaljima o upotrebi.

Mi prikupljamo ove informacije:

 • Direktno od Vas kada ih Vi dostavite;
 • Automatski dok koristite stranicu. Informacije koje se automatski pribavljaju mogu uključiti detalje o upotrebi, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića i drugih tehnologija za praćenje;
 • Od trećih osoba, kao na primjer, naših poslovnih partnera.

 

Informacije koje nam Vi dostavljateInformacije koje mi prikupljamo na našoj stranici ili putem stranice mogu uključivati:

 • Informacije koje navedete popunjavanjem formulara na stranici.
 • Evidenciju i kopije prepiske (uključujući e-mail adrese), ako nas kontaktirate;
 • Vaše odgovore u anketama ako Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja;
 • Vaše pretrage na stranici.

 

Detalji korišćenja, IP adrese, kolačići i druge tehnologije. Dok pretražujete stranicu i aktivni ste na njoj, mi možemo automatski prikupljati određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • Detalje o Vašoj posjeti našoj stranici, uključujući i podatke o prometu, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na stranici;
 • Informacije o računalu i internet povezanosti, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sustav i tip pretraživača.

 

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Ove informacije nam pomažu da poboljšamo našu stranicu i pružimo bolju uslugu jer nam omogućavaju da:

 • Procijenimo broj naših posjetitelja i njihove obrasce korištenja stranice;
 • Sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da stranicu prilagodimo Vašem interesu;
 • Ubrzamo Vašu pretragu;
 • Prepoznamo Vas kada ponovo posjetite stranicu.

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:

 • Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računala. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim postavkama na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći pristupiti određenim dijelovima naše stranice. Ako ne postavite postavke pretraživača tako da ne prihvaćate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posjetite našu stranicu pomoću pretraživača.
 • Fleš kolačići.Određene funkcije naše strance mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili flash kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našoj stranici, s nje kao i na našu stranicu. Za flash kolačiće ne važe iste postavke pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.
 • Veb svetionici.Stranice našeg sajta i naši i-mejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (nazivaju se i čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da Kompanija prebroji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili i-mejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa stranicom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja veb-stranice i provera integriteta sistema i servera).

Kako koristimo Vaše informacije

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve osobne podatke:

 • Da bismo Vam predstavili našu stranicu i njezin sadržaj;
 • Da bismo Vam osigurali informacije ili usluge koje tražite od nas;
 • Da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije osigurane;
 • Da bismo Vam dostavili obavijesti, uključujući i datum isteka, fakturiranje i obnavljanje;
 • Da bismo izvršili svoje obaveze i primijenili prava koja proistječu iz bilo kojeg ugovora koji ste sklopili s nama, uključujući i ugovore za fakturiranje i naplatu;
 • Da Vas obavijestimo o promjenama na našoj stranici, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
 • Da Vam omogućimo korištenje interaktivne funkcije na našoj stranici;
 • Na bilo koji drugi način koji možemo opisati kada nam dostavite informacije;
 • U bilo koju drugu svrhu, uz Vašu suglasnost.

Također možemo koristiti Vaše podatke da Vas kontaktiramo u vezi s projektima i uslugama koji nudimo mi ili treće osobe, a koji Vas mogu zanimati. Ako ne želite da koristimo Vaše podatke na navedeni način, molimo da nas kontaktirate na emma@experience.edu.rs

Otkrivanje Vaših informacija

Mi možemo otkriti prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identificiraju pojedinca, bez ograničenja.

Možemo otkriti osobne podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:

 • Našim podružnicama i filijalama;
 • Izvođačima, pružateljima usluga i trećim osobama koje angažiramo da podrže naše poslovanje;
 • Kupcu ili drugom nasljedniku u slučaju spajanja, promjene vlasništva, restrukturiranja, reorganizacije, raspuštanja ili neke druge prodaje ili prijenosa dijela ili cijele imovine Tvrtke, bilo radi nastavka poslovanja ili u okviru stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojoj osobne informacije koje posjeduje Tvrtka o korisnicima naše stranice predstavljaju dio sredstava koja se prenose;
 • Da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
 • U bilo koju drugu svrhu koju mi objavimo kad nam dostavite informacije;
 • Uz Vašu saglasnost.

Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:

 • U skladu s bilo kojim sudskim nalogom, zakonom ili pravnim procesom, kao i da bismo odgovorili na bilo kakav vladin ili regulatorni zahtjev;
 • Da bismo proveli ili primijenili naše uvjete korištenja ili uvjete prodaje i druge ugovore, kao i u svrhe fakturiranja i naplate;
 • Ako vjerujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primjereno za zaštitu prava, imovine, ili sigurnosti Tvrtke, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmjenu informacija s drugim tvrtkama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Izbor načina na koji koristimo i otkrivamo Vaše informacije

Mi Vam nastojimo omogućiti izbor u vezi s osobnim podacima koje nam dostavite. Napravili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama:

 • Tehnologije praćenja i oglašavanje.Možete podesiti pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki dijelovi ove stranice mogu biti nedostupni ili neće pravilno funkcionirati.

Otkrivanje Vaših informacija u cilju oglašavanja trećeg lica.Ako ne želite da podijelimo Vaše osobne podatke s nepovezanim trećim osobama ili posrednicima u promotivne svrhe, možete se odjaviti tako što ćete nam poslati e-mail na emma@experience.edu.rs u kojem ćete navesti svoj zahtjev.

Promotivne ponude kompanije.  Ako ne želite da Vašu e-mail adresu ili kontakt informacije Tvrtka koristi da bi promovirala vlastite projekte ili usluge ili projekte i usluge trećih osoba, možete se odjaviti tako što ćete nam poslati e-mail na emma@experience.edu.rs  u kojem ćete navesti svoj zahtjev.

Pristup i ispravljanje Vaših informacija

Možete da pregledate i izmijenite svoje osobne podatke tako što ćete se prijaviti na e-servis na stranici. Također možete zatražiti ažuriranje svojih osobnih podataka koje mi posjedujemo tako što ćete nas kontaktirati na emma@experience.edu.rs

Sigurnost podataka

Primjenjujemo mjere koje trebaju zaštititi Vaše osobne podatke od slučajnog gubitka i neovlaštenog pristupa, korištenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim sigurnim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall).

Sigurnost Vaših podataka također ovisi i o Vama. Ako ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim dijelovima naše stranice, trebate ju čuvati u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.

Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Izmjene naše Politike privatnosti

Naša politika nalaže da postavimo sve promjene koje unosimo u našu Politiku privatnosti na ovoj stranici. Datum kada je Politika privatnosti posljednji put revidirana nalazi se na vrhu stranice. Vaša je obaveza da povremeno posjetite naš stranicu i provjerite jesu li unesene promjene u ovu Politiku privatnosti.

Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentar u vezi s ovom Politikom privatnosti i našom praksom privatnosti, kontaktirajte nas na emma@experience.edu.rs